پرتال آموزش دانشگاه علامه طباطبائی

آموزش های مهارت افزایی و تخصصی دانشگاه

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دوره :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه / ریالظرفیت 
B1-97-22239234
دوره #آموزش_مکاتبات_تجاری_بازرگانی_به_زبان_ترکی_استانبولی
0 ساعت

قابل پرداخت : 700,000
۱۰ ثبت نام
ثبت نام
B1-97-22239217
تربیت مدرس آیلتس
32 ساعت
از 97/05/27
تا 97/05/30
قابل پرداخت : 7,500,000
۴۰ ثبت نام
ثبت نام
B1-97-22239236
عکاسی مقدماتی
آموزش عکاسی (مقدماتی)
8 ساعت
از 97/06/01
تا 97/06/02
قابل پرداخت : 400,000
۶ ثبت نام
ثبت نام
B1-97-22239235
دوره آموزش فشرده word
8 ساعت
از 97/06/09
تا 97/06/09
قابل پرداخت : 300,000
۵ ثبت نام
ثبت نام
B1-97-22239216
دوره مطالعات امکانسنجی
24 ساعت
از 97/06/10
تا 97/06/12
قابل پرداخت : 1,100,000
۳ ثبت نام
ثبت نام
B1-97-22239237
آموزش مربیگری زبان انگلیسی مهد کودک (TTC)
24 ساعت
از 97/06/15
تا 97/06/23
قابل پرداخت : 1,600,000
۵ ثبت نام
ثبت نام
B1-97-22239229
مدیریت عالی کسب و کار(۵-DBA)
360 ساعت
از 97/06/29
تا 97/12/23
قابل پرداخت : 100,000,000
۱۸ ثبت نام
ثبت نام
B1-97-22239215
دوره تشریفات رسمی
16 ساعت
از 97/07/05
تا 97/07/26
قابل پرداخت : 900,000
۱۱ ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۸ ردیف
راهنما
دوره های قابل ارایه در زمان و مکان درخواستی