پرتال آموزش دانشگاه علامه طباطبائی

آموزش های مهارت افزایی و تخصصی دانشگاه

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دوره :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه / ریالظرفیت 
B1-97-22239263
دوره تهیه گزارشات فصلی و اظهارنامه مالیاتی عملکرد (نحوه تنظیم ،ارسال و شیوه های کاربردی)
4 ساعت
از 97/07/27
تا 97/07/27
قابل پرداخت : 350,000
۱ ثبت نام
ثبت نام
B1-97-22239259
دوره جامع مهارت سخنرانی و فن بیان در کسب و کار
24 ساعت
از 97/08/03
تا 97/09/02
قابل پرداخت : 1,200,000
۸ ثبت نام
ثبت نام
B1-97-22239260
مقدماتی دوره مربی گری بیش فعالی ADHD
0 ساعت
از 97/08/24
تا 97/09/15
قابل پرداخت : 900,000
۳ ثبت نام
ثبت نام
B1-97-22239262
آموزش تعمیر موبایل و تبلت سامسونگ
60 ساعت
از 97/08/24
تا 97/10/07
قابل پرداخت : 3,000,000
۶ ثبت نام
ثبت نام
B1-97-22239266
دوره مهارت های هفت گانه کامپیوتر icdl ۲
35 ساعت
از 97/08/25
تا 97/09/30
قابل پرداخت : 1,800,000
۳ ثبت نام
ثبت نام
B1-97-22239261
تکمیلی دوره مربی گری بیش فعالی ADHD
16 ساعت
از 97/09/08
تا 97/09/15
قابل پرداخت : 1,200,000
۳ ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۶ ردیف
راهنما
دوره های قابل ارایه در زمان و مکان درخواستی