پرتال آموزش دانشگاه علامه طباطبائی

آموزش های مهارت افزایی و تخصصی دانشگاه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیریت آموزش های تخصصی آزاد دانشگاه در راستای ارتقاء مهارت های زبانی دانشجویان و فراگیران آزاد «دورۀ آمادگی آزمون تافل» را برگزار می کند:  شروع دوره: 97/7/26 طول دوره: 80 ساعت زمان برگزاری: پنج دوره آمادگی آزمون تافل (پاییز 97)
برگزاری آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی
برگزاری دوره های کسب و کار MBA و DBM
برگزاری دورۀ آمادگی آزمون تافل نیمۀ دو سال تحصیلی 96-97
راه اندازی
تکمیل فرم ارزیابی دوره
تکمیل پرسشنامه ارزیابی مطلوبیت دوره آموزشی
دعوت به همکاری از اساتید
تکمیل فرم آمادگی همکاری جهت تدریس
احراز صلاحیت آموزشی
مشاهده سوابق آموزشی

آخرین عناوین کتابخانه