پرتال آموزش دانشگاه علامه طباطبائی

آموزش های مهارت افزایی و تخصصی دانشگاه

آرشیو اخبار و اطلاعیه ها
مدیریت آموزش های تخصصی آزاد دانشگاه در راستای ارتقاء مهارت های زبانی دانشجویان و فراگیران آزاد «دورۀ آمادگی آزمون تافل» را برگزار می کند:  شروع دوره: 97/7/26 طول دوره: 80 ساعت زمان برگزاری: پنج
۱ تا ۱۰ از ۵ ردیف