پرتال دانشگاه علامه طباطبائی

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره کارگاه هوش هیجانی_ گروه اول در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره کارگاه هوش هیجانی_ گروه اول
نوع دوره : روانشناسی
ماهیت دوره : آموزش های مهارت افزایی
سطح دوره :
مدت : 3 ساعت

سرفصل

اهداف