پرتال دانشگاه علامه طباطبائی

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه / ریالظرفیت 
B1-99-45
تست- دوره1
تست-کلاس1
0 ساعت

رایگان
تکمیل ظرفیت
B1-99-46
تست-دوره2
تست-کلاس2
0 ساعت

قابل پرداخت : 10,000
تکمیل ظرفیت
B2-99-47
اصول و فنون طرحواره درمانی
54 ساعت
از 99/04/26
تا 99/05/16
قابل پرداخت : 6,000,000
3 ثبت نام
ثبت نام
B2-99-49
دادرسی کار
4 ساعت
از 99/04/27
تا 99/04/27
قابل پرداخت : 800,000
4 ثبت نام
ثبت نام
B1-99-48
پروپوزال نویسی
4 ساعت
از 99/04/27
تا 99/04/27
قابل پرداخت : 800,000
تکمیل ظرفیت
B2-99-51
مشاوره قبل از ازدواج
15 ساعت
از 99/04/31
تا 99/05/07
قابل پرداخت : 3,500,000
3 ثبت نام
ثبت نام
B2-99-54
مهارت های ارتباطی
5 ساعت
از 99/05/01
تا 99/05/01
قابل پرداخت : 500,000
1 ثبت نام
ثبت نام
B1-99-52
منبع نویسی به شیوه APA و ونکور و به کارگیری نرم افزار اندنوت
2 ساعت
از 99/05/02
تا 99/05/02
قابل پرداخت : 300,000
تکمیل ظرفیت
B1-99-53
دوره مدیریت زمان
5 ساعت
از 99/05/02
تا 99/05/02
قابل پرداخت : 500,000
1 ثبت نام
ثبت نام
B2-99-55
تربیت مشاور تحصیلی
40 ساعت
از 99/05/09
تا 99/06/20
قابل پرداخت : 3,800,000
تکمیل ظرفیت
۱ تا ۱۰ از ۱۱ ردیف