پرتال دانشگاه علامه طباطبائی

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیت 
B1-99-126
تولید محتوای الکترونیکی با استفاده از نرم افزار استوری لاین (storyline)
20 ساعت
از 99/08/01
تا 99/08/15
قابل پرداخت : 1,500,000
3 ثبت نام
ثبت نام
B1-99-128
مهارت کار تیمی
3 ساعت
از 99/08/01
تا 99/08/01
رایگان
4 ثبت نام
ثبت نام
B2-99-127
پروپوزال نویسی
8 ساعت
از 99/08/01
تا 99/08/02
قابل پرداخت : 1,100,000
3 ثبت نام
ثبت نام
B1-99-149
درمان_های روانشناختی ختلالات سوء مصرف مواد محرک(ماتریکس)
16 ساعت
از 99/08/06
تا 99/08/14
قابل پرداخت : 2,000,000
10 ثبت نام
ثبت نام
B1-99-147
جست و جوی پیشرفته در اینترنت
3 ساعت
از 99/08/07
تا 99/08/07
رایگان
تکمیل ظرفیت
B1-99-133
روانشناسی اعتیاد
3 ساعت
از 99/08/07
تا 99/08/07
رایگان
-1 ثبت نام
ثبت نام
B1-99-140
Access
6 ساعت
از 99/08/07
تا 99/08/14
رایگان
تکمیل ظرفیت
B1-99-143
Indesign
3 ساعت
از 99/08/07
تا 99/08/07
رایگان
تکمیل ظرفیت
B1-99-130
داده کاوی
3 ساعت
از 99/08/08
تا 99/08/08
رایگان
تکمیل ظرفیت
B1-99-131
مقاله نویسی
4 ساعت
از 99/08/08
تا 99/08/08
رایگان
-1 ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۲۳ ردیف