پرتال آموزش دانشگاه علامه طباطبائی

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه / ریالظرفیت 
B1-99-29
تشخیص و درمان اضطراب کودکان
4 ساعت
از 99/03/08
تا 99/03/08
قابل پرداخت : 400,000
تکمیل ظرفیت
B1-99-35
اصول و مبانی کارآفرینی (ایده تا ارزش)
4 ساعت
از 99/03/08
تا 99/03/08
قابل پرداخت : 400,000
1 ثبت نام
ثبت نام
B2-99-24
Excel
8 ساعت
از 99/03/08
تا 99/03/09
قابل پرداخت : 420,000
تکمیل ظرفیت
B1-99-19
آزمون سازی در مودل: گروه سوم (ویژۀ اعضای هیأت علمی دانشکده‌های مدیریت، الهیات و تربیت‌بدنی)
2 ساعت
از 99/03/10
تا 99/03/10
رایگان
5 ثبت نام
ثبت نام
B1-99-26
آزمون سازی در مودل: گروه چهارم (ویژۀ اعضای هیأت علمی دانشکده های حقوق، ارتباطات و آمار)
2 ساعت
از 99/03/11
تا 99/03/11
رایگان
12 ثبت نام
ثبت نام
B1-99-34
دوره تربیت مدرسان غیر بومی برای آموزش زبان اسپانیایی به عنوان زبان خارجی (آنلاین)
0 ساعت
از 99/03/11
تا 99/03/31
قابل پرداخت : 500,000
1 ثبت نام
ثبت نام
B1-99-27
آزمون سازی در مودل: گروه پنجم (ویژۀ اعضای هیأت علمی دانشکده‌های روانشناسی، علوم اجتماعی و بیمه اکو))
2 ساعت
از 99/03/13
تا 99/03/13
رایگان
20 ثبت نام
ثبت نام
B1-99-36
کارگاه(آنلاین) آشنایی با مفاهیم کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار
4 ساعت
از 99/03/14
تا 99/03/14
رایگان
6 ثبت نام
ثبت نام
B1-99-37
آموزش PMT (آموزش مدیریت رفتار کودکان به والدین)
اموزش مدیریت رفتار کودکان به والدین
8 ساعت
از 99/03/15
تا 99/03/16
قابل پرداخت : 500,000
تکمیل ظرفیت
B1-99-22
مقاله نویسی
8 ساعت
از 99/03/15
تا 99/03/16
قابل پرداخت : 500,000
تکمیل ظرفیت
۱ تا ۱۰ از ۱۶ ردیف