پرتال آموزش دانشگاه علامه طباطبائی

آموزش های مهارت افزایی و تخصصی دانشگاه

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دوره :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه / ریالظرفیت 
B1-97-22239299
اصول سرپرستی
اصول سرپرستی (ویژه مدیران و سرپرستان دانشگاه)
8 ساعت

رایگان
۲ ثبت نام
ثبت نام
B1-97-22239311
آشنایی با استراتژی تحلیل تم و کاربست آن توسط نرم افزار Maxqda
8 ساعت
از 97/09/29
تا 97/09/29
قابل پرداخت : 400,000
۱۰ ثبت نام
ثبت نام
B1-97-22239312
دوره جامع قرارداد نویسی
8 ساعت
از 97/09/29
تا 97/09/29
قابل پرداخت : 600,000
۴ ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۳ ردیف
راهنما
دوره های قابل ارایه در زمان و مکان درخواستی