پرتال دانشگاه علامه طباطبائی

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B1-99-181
آموزش قرائت قرآن کریم _ویژه (آقایان)
4 ساعت
از 99/11/03
تا 99/11/10
رایگان
7دانشگاه علامه طباطبائی ثبت نام
ثبت نام
B1-99-182
آموزش قرائت قرآن کریم _ویژه (خانم ها)
4 ساعت
از 99/11/03
تا 99/11/10
رایگان
4دانشگاه علامه طباطبائی ثبت نام
ثبت نام
B1-99-177
دوره جامع ICDL
90 ساعت
از 99/11/16
تا 99/12/30
قابل پرداخت : 8,000,000
-4فراگیران آزاد ثبت نام
ثبت نام
B1-99-172
آزمون زبان
آزمون زبان 24 بهمن 99
2 ساعت
از 99/11/24
تا 99/11/24
قابل پرداخت : 2,000,000
تکمیل ظرفیتدانشگاه علامه طباطبائی
۱ تا ۱۰ از ۴ ردیف