برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
32/01/92
تهیه گزارشات فصلی و اظهارنامه مالیاتی عملکرد
4 ساعت
از 01/03/06
تا 01/03/06
قابل پرداخت : 300,000
8دانشگاه علامه طباطبائی ثبت نام
ثبت نام
32/01/87
مدیریت اضطراب امتحان
2 ساعت
از 01/03/07
شهریه :
ارزش افزوده : 0
رایگان
352دانشگاه علامه طباطبائی ثبت نام
ثبت نام
32/01/88
مهارت های تصمیم گیری اگاهانه در زندگی
2 ساعت
از 01/03/09
تا 01/03/09
شهریه :
ارزش افزوده : 0
رایگان
353دانشگاه علامه طباطبائی ثبت نام
ثبت نام
32/01/67
نشاط کارکنان
2 ساعت
از 01/03/10
تا 01/03/10
شهریه :
ارزش افزوده : 0
رایگان
328دانشگاه علامه طباطبائی ثبت نام
ثبت نام
32/01/89
چگونه شالوده یک ازدواج پایدار را بگذاریم
2 ساعت
از 01/03/11
تا 01/03/11
شهریه :
ارزش افزوده : 0
رایگان
355دانشگاه علامه طباطبائی ثبت نام
ثبت نام
32/01/90
فهم زندگی پیش از ازدواج
2 ساعت
از 01/03/16
تا 01/03/16
شهریه :
ارزش افزوده : 0
رایگان
359دانشگاه علامه طباطبائی ثبت نام
ثبت نام
32/01/91
شکست عاطفی و راهکارهای مفید برای رهایی
2 ساعت
از 01/03/18
تا 01/03/18
شهریه :
ارزش افزوده : 0
رایگان
358دانشگاه علامه طباطبائی ثبت نام
ثبت نام
32/01/86
چگونه خشم خود را مدیریت کنیم
2 ساعت
از 01/03/23
تا 01/03/23
شهریه :
ارزش افزوده : 0
رایگان
360دانشگاه علامه طباطبائی ثبت نام
ثبت نام
32/01/78
کاربرد مددکاری گروهی در مراکز مشاوره دانشجویی
کاربرد مددکاری گروهی در مراکز مشاوره دانشجویی
8 ساعت
از 01/03/31
تا 01/03/31
شهریه :
ارزش افزوده : 0
رایگان
336دانشگاه علامه طباطبائی ثبت نام
ثبت نام
32/01/83
مداخله در طلاق
10 ساعت
از 01/04/02
تا 01/04/03
قابل پرداخت : 2,300,000
4دانشگاه علامه طباطبائی ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۱۲ ردیف