پرتال دانشگاه علامه طباطبائی

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیت 
B1-99-45
تست- دوره1
تست-کلاس1
0 ساعت

رایگان
تکمیل ظرفیت
B1-99-46
تست-دوره2
تست-کلاس2
0 ساعت

قابل پرداخت : 10,000
تکمیل ظرفیت
B2-99-50
کارگاه (ICDL)
90 ساعت
از 99/05/16
تا 99/07/25
قابل پرداخت : 8,000,000
2 ثبت نام
ثبت نام
B2-99-90
مربیگری مشاوره طلاق
16 ساعت
از 99/05/16
تا 99/05/24
قابل پرداخت : 3,000,000
5 ثبت نام
ثبت نام
B2-99-91
مربی گری مهدکودک+کارورزی
120 ساعت
از 99/05/16
تا 99/06/27
قابل پرداخت : 3,375,000
-1 ثبت نام
ثبت نام
B1-99-88
ارزشیابی تکوینی در کلاس‌های برخط (گروه اول)
2 ساعت
از 99/05/20
تا 99/05/20
رایگان
تکمیل ظرفیت
B1-99-89
ارزشیابی تکوینی در کلاس‌های برخط (گروه دوم)
2 ساعت
از 99/05/21
تا 99/05/21
رایگان
10 ثبت نام
ثبت نام
B1-99-85
طراحی و تولید فیلم‌های آموزشی (گروه اول)
2 ساعت
از 99/05/22
تا 99/05/22
رایگان
7 ثبت نام
ثبت نام
B1-99-84
طراحی و تولید فیلم‌های آموزشی (گروه دوم)
2 ساعت
از 99/05/25
تا 99/05/25
رایگان
7 ثبت نام
ثبت نام
B1-99-83
برندینگ اعضای هیأت علمی
4 ساعت
از 99/05/26
تا 99/05/26
رایگان
تکمیل ظرفیت
۱ تا ۱۰ از ۳۶ ردیف