پرتال دانشگاه علامه طباطبائی

اخبار و اطلاعیه ها

1399/07/28 برگزاری آزمون زبان دانشگاه در تاریخ 99/08/30
1399/03/13 ایجاد حساب جدید برای ورود با احراز هویت مرکزی
1399/03/13 بازیابی کلمه عبور ورود با احراز هویت مرکزی
1399/03/13 راهنمای ورود با احراز هویت مرکزی
1399/03/12 راهنمای شرکت در دوره های مختص اساتید
تکمیل فرم ارزیابی دوره
تکمیل پرسشنامه ارزیابی مطلوبیت دوره آموزشی
دعوت به همکاری از اساتید
تکمیل فرم آمادگی همکاری جهت تدریس
استعلام گواهینامه و سوابق آموزشی
مشاهده سوابق آموزشی

آخرین عناوین کتابخانه