پرتال آموزش دانشگاه علامه طباطبائی

اخبار و اطلاعیه ها

آغاز ثبت نام دور های تابستان دفتر مهارت افزایی از 30اردیبشهت
زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی، 20 اردیبهشت 98
آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی 20 اردیبهشت 98
شروع ثبت نام دوره های ضمن خدمت کارکنان
دوره آمادگی زبان دانشگاه (زمستان 97)
تکمیل فرم ارزیابی دوره
تکمیل پرسشنامه ارزیابی مطلوبیت دوره آموزشی
دعوت به همکاری از اساتید
تکمیل فرم آمادگی همکاری جهت تدریس
احراز صلاحیت آموزشی
مشاهده سوابق آموزشی

آخرین عناوین کتابخانه