پرتال آموزش دانشگاه علامه طباطبائی

اخبار و اطلاعیه ها

دروه آمادگی آزمون زبان دانشگاه (نوبت زمستان 98)
فراخوان دوره کوتاه مدت روانشناسی جنایی- قضایی
برگزاری دور ه های آموزشی ضمن خدمت کارکنان
برگزاری آزمون زبان دانشگاه روز جمعه مورخ 98/04/21
شروع دوره آمادگی آزمون زبان دانشگاه، تابستان 98
تکمیل فرم ارزیابی دوره
تکمیل پرسشنامه ارزیابی مطلوبیت دوره آموزشی
دعوت به همکاری از اساتید
تکمیل فرم آمادگی همکاری جهت تدریس
احراز صلاحیت آموزشی
مشاهده سوابق آموزشی

آخرین عناوین کتابخانه