پرتال دانشگاه علامه طباطبائی

اخبار و اطلاعیه ها

1399/10/20 اطلاعیه شهریه آزمون زبان مورخ 99/11/24
1399/10/08 برگزاری آزمون زبان دانشگاه در تاریخ 99/11/24
1399/09/18 ایجاد حساب کاربری جهت ورود با احراز هویت مرکزی
1399/08/27 ورود با احراز هویت مرکزی دانشجویان جدید الورود
1399/08/27 نحوه ایجاد حساب کاربری دانشجویان جدید الورود
تکمیل فرم ارزیابی دوره
تکمیل پرسشنامه ارزیابی مطلوبیت دوره آموزشی
دعوت به همکاری از اساتید
تکمیل فرم آمادگی همکاری جهت تدریس
استعلام گواهینامه و سوابق آموزشی
مشاهده سوابق آموزشی

آخرین عناوین کتابخانه