پرتال دانشگاه علامه طباطبائی

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مقدمات تدریس برخط: مرور تجربۀ یک معلم تازه‌کار (ویژۀ اعضای هیأت علمی دانشگاه) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مقدمات تدریس برخط: مرور تجربۀ یک معلم تازه‌کار (ویژۀ اعضای هیأت علمی دانشگاه)
نوع دوره : ویژۀ اساتید دانشگاه
ماهیت دوره : آموزش های دانش افزائی
سطح دوره :
مدت : 2 ساعت

سرفصل

اهداف