پرتال دانشگاه علامه طباطبائی

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره تربیت مشاور تحصیلی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره تربیت مشاور تحصیلی
نوع دوره : روانشناسی
ماهیت دوره :
سطح دوره :
مدت : 18 ساعت

سرفصل

اهداف