پرتال دانشگاه علامه طباطبائی

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره تست-دوره2 در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره تست-دوره2
نوع دوره : بیمه
ماهیت دوره :
سطح دوره :

سرفصل

اهداف