پرتال دانشگاه علامه طباطبائی

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره اصول طراحی محتوای آموزش مجازی هم‌زمان (گروه دوم) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره اصول طراحی محتوای آموزش مجازی هم‌زمان (گروه دوم)
نوع دوره : ویژۀ اساتید دانشگاه
ماهیت دوره : آموزش های دانش افزائی
سطح دوره :
مدت : 3 ساعت

سرفصل

اهداف