پرتال آموزش دانشگاه علامه طباطبائی

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه / ریالظرفیت 
B2-98-253
کارگاه مهارت های فروش حرفه ای
16 ساعت
از 98/11/30
تا 98/12/08
قابل پرداخت : 1,500,000
3 ثبت نام
ثبت نام
B2-98-258
کارگاه مهارت های رفتار حرفه ای در کسب و کار
16 ساعت
از 98/11/30
تا 98/12/08
قابل پرداخت : 1,500,000
3 ثبت نام
ثبت نام
B1-98-292
مربی گری زبان مهدکودک
24 ساعت
از 98/12/01
تا 98/12/09
قابل پرداخت : 2,100,000
2 ثبت نام
ثبت نام
B2-98-290
تست مهارت افزایی
تست مهارت افزایی کلاس2
4 ساعت
از 98/12/01
تا 98/12/08
قابل پرداخت : 100,000
تکمیل ظرفیت
B2-98-291
تست مهارت افزایی 2
تست مهارت افزایی 2 کلاس1
10 ساعت
از 98/12/01
تا 98/12/08
قابل پرداخت : 100,000
تکمیل ظرفیت
B2-99-5
کلاس قرائت و حفظ قرآن کریم(ویژه خواهران)پنج شنبه ها
20 ساعت
از 98/12/01
تا 99/02/18
قابل پرداخت : 500,000
9 ثبت نام
ثبت نام
B2-99-6
کلاس قرائت و حفظ قرآن کریم(ویژه برادران)پنج شنبه ها
20 ساعت
از 98/12/01
تا 99/02/18
قابل پرداخت : 500,000
10 ثبت نام
ثبت نام
B2-98-254
کارگاه نگارش و ویرایش مکاتبات اداری
10 ساعت
از 98/12/01
تا 98/12/08
قابل پرداخت : 1,000,000
2 ثبت نام
ثبت نام
B2-98-255
کارگاه تکنیک های مصاحبه انگیزشی
8 ساعت
از 98/12/01
تا 98/12/01
قابل پرداخت : 700,000
3 ثبت نام
ثبت نام
B2-98-257
کارگاه حقوق بازرگانی
10 ساعت
از 98/12/01
تا 98/12/08
قابل پرداخت : 1,100,000
3 ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۱۷ ردیف
راهنما
دوره های قابل ارایه در زمان و مکان درخواستی