پرتال آموزش دانشگاه علامه طباطبائی

آموزش های مهارت افزایی و تخصصی دانشگاه

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دوره :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه / ریالظرفیت 
B1-97-22239348
📢 کارگاه اصول کاربردی تنظیم قراردادهای بین المللی
ideatest
4 ساعت

قابل پرداخت : 2,000,000
۶ ثبت نام
ثبت نام
B1-97-22239316
دوره آمادگی آزمون زبان دانشگاه(نوبت زمستان۹۷)
دورۀ آمادگی آزمون زبان دانشگاه(نوبت زمستان ۹۷)
80 ساعت
از 97/11/04
تا 97/12/24
قابل پرداخت : 7,040,000
۶ ثبت نام
ثبت نام
B1-97-22239359
دوره آموزش عکاسی پایه
15 ساعت
از 97/11/04
تا 97/12/02
قابل پرداخت : 500,000
۳ ثبت نام
ثبت نام
B1-97-22239317
آزمون تعیین سطح دوره های حرفه ای آزمون آیلتس
4 ساعت
از 97/11/05
تا 97/11/05
قابل پرداخت : 100,000
۳۲ ثبت نام
ثبت نام
B1-97-22239338
دوره مقدماتی spss
0 ساعت
از 97/11/10
تا 97/12/01
قابل پرداخت : 700,000
۳ ثبت نام
ثبت نام
B1-97-22239349
آموزش نرم افزار اکسل (مقدماتی)
16 ساعت
از 97/11/11
تا 97/11/25
قابل پرداخت : 600,000
۱ ثبت نام
ثبت نام
B1-97-22239351
📢 کارگاه مقدماتی مربی گری اختلال یادگیری LD
32 ساعت
از 97/11/11
تا 97/11/12
قابل پرداخت : 1,200,000
۳ ثبت نام
ثبت نام
B1-97-22239321
تعمیرات نرم افزاری انواع برندهای تلفن همراه
48 ساعت
از 97/11/11
تا 97/12/17
قابل پرداخت : 3,000,000
۱ ثبت نام
ثبت نام
B1-97-22239334
ذوره جامع مربی گری اتیسم
0 ساعت
از 97/11/11
تا 97/11/19
قابل پرداخت : 2,400,000
۱ ثبت نام
ثبت نام
B1-97-22239335
دوره جامع حسابداری نرم افزار همکاران سیستم
30 ساعت
از 97/11/11
تا 97/11/26
قابل پرداخت : 1,800,000
۲ ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۲۴ ردیف
راهنما
دوره های قابل ارایه در زمان و مکان درخواستی