پرتال دانشگاه علامه طباطبائی

عضویت
چنانچه از شرکتهای طرف قرارداد واحد آموزش هستید، لطفا جهت دریافت نام کاربری اختصاصی خود با واحد آموزش تماس حاصل فرمایید.کارکنان و دانشجویان محترم دانشگاه علامه طباطبائی از طریق "ورود با احراز هویت مرکزی" برای ثبت نام در دوره ها اقدام نمایند.در غیر اینصورت از کلاس حذف خواهید شد.